21 juli

Factuur onbetaald

Leg afspraken over betaling facturen goed vast.


Helaas betalen niet alle klanten even trouw. Als komt vast te staan dat een deel van uw factuur onbetaald blijft, kunt u deze afboeken en de btw terugvragen. Waar moet u dan op letten?


Goed debiteurenbeheer.
Een goed debiteurenbeheer is tegenwoordig geen overbodige luxe. De betalingsmoraal is niet meer wat het geweest is en dat zorgt ervoor dat u er bovenop moet zitten. Als u er namelijk pas na afloop van het boekjaar achter komt dat er nog facturen openstaan, dan is het erg lastig deze alsnog te innen.Tip. Direct een herinnering sturen, direct bellen, etc. blijkt tot het beste resultaat te leiden.


Terugvragen btw.
Dit betekent echter niet dat u altijd 100% van uw facturen kunt innen. Als een klant failliet gaat, dan blijft u in de regel achter met een vordering. Het is dan zaak de fiscale schade te beperken. Dit kan enerzijds door het boeken van een creditfactuur waardoor uw winst wordt verlaagd en anderzijds door het terugvragen van de eerder afgedragen btw.


Apart verzoek btw-teruggaaf.


Het terugvragen van deze btw mag niet plaatsvinden in de reguliere btw-aangifte. U moet een afzonderlijk verzoek indienen bij de fiscus.


Bewijslast.
U moet hierbij gegevens aanleveren waaruit op te maken is dat de debiteur niet heeft betaald en niet zal betalen. Bij een faillissement kan dit met een brief van de curator, waarin deze meedeelt dat er geen of gedeeltelijke betaling zal plaatsvinden. Als er geen sprake is van een faillissement, kan aannemelijk worden gemaakt dat de afnemer niet zal betalen middels correspondentie, verzonden aanmaningen en telefoonnotities.


Compromis.


Gedeeltelijke betaling.
Soms is uw afnemer niet helemaal tevreden met uw dienstverlening of kan hij maar een deel van de factuur voldoen. Er wordt dan vaak een compromis gesloten waarin partijen afspreken welk deel van de factuur nog wel betaald zal worden. Daardoor kan de zaak worden afgesloten en kan iedereen verder met ondernemen. Bovendien worden hiermee hoge advocaatkosten voor een procedure voorkomen.

Vastlegging.
Het is fiscaal van belang dat u goed vastlegt dat u dit compromis sluit om alsnog een zo groot mogelijk deel van uw openstaande factuur te kunnen innen. Ook moet duidelijk zijn dat hiermee het conflict is beëindigd, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad, 29.05.2015 (HR:2015:1357).


Tijdig verzoek van belang.


Binnen één maand.
Binnen één maand na het tijdvak/kwartaal waarin het recht op teruggaaf is ontstaan, moet u uw verzoek indienen bij de fiscus. Een recht op teruggaaf ontstaat op het moment dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de afnemer niet meer betaald. Dat is dus bijvoorbeeld bij het sluiten van een compromis, het versturen van een creditfactuur of op het moment dat de uitdeling van een faillissement wordt bekendgemaakt.


Geen verweer.
Wat nu als u te laat bent? Op zich is er dan nog geen man overboord. U kunt nog steeds het verzoek om teruggaaf indienen en de fiscus zal dit ambtshalve in behandeling nemen. Dit betekent echter wel dat u geen beroep kunt aantekenen tegen deze ambtshalve beslissing.


Leg een compromis over de gedeeltelijke betaling van uw factuur schriftelijk vast en geef aan waarom u dit doet. Zorg dat uw verzoek om btw-teruggaaf tijdig (binnen één maand) wordt ingediend bij de fiscus. Zo voorkomt u dat uw verzoek enkel nog ambtshalve kan worden afgedaan waartegen geen beroep mogelijk is.

Gelezen 2466 keer Laatst aangepast op maandag, 19 oktober 2015 17:32

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

  • Molenakkers 23
    9411 NR
    Beilen

  • 0593 52 60 34
    06 41 78 41 09

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.