De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de Belastingdienst informatie mag opvragen die ouder is dan zeven jaar.
Hoe zit dat?
Waar moet u op letten?

bewaarplicht ordners

Administratie- en informatieplicht
Uw onderneming heeft op grond van de wet een administratieplicht. De eisen aan de inrichting van een administratie zijn afhankelijk van de aard en omvang van de ondernemingsactiviteiten en moet gedurende zeven jaren bewaard worden. Als particulier hoeft u geen administratie bij te houden, maar voor alle belastingplichtigen geldt wel een informatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken als dat relevant is voor de belastingheffing.

Standaardpost op de balans van vrijwel iedere ondernemer is de btw. Bij de ene ondernemer een schuld, bij de andere een vordering. Heeft u zicht op uw balanspost btw? En wat doet u er dan eigenlijk mee?

Niets mis mee hoor
Btw op balans is normaal.

Ondernemers die btw-aangiften moeten indienen, hebben bijna altijd een btw-bedrag op de balans staan als vordering of schuld. De btw-balanspost kan bestaan uit:

Rijdt u in een auto van de zaak die u ook voor privéritten gebruikt, dan krijgt u te maken met de welbekende bijtelling. Maar daarmee bent u er nog niet. Ook voor de btw moet er een correctie plaatsvinden.
Waar moet u rekening mee houden?

Eindejaarsperikelen
Rijdt u als ondernemer een auto van de zaak, dan krijgt u wellicht op het einde van het jaar te maken met de zogenaamde correcties privégebruik. Wanneer is dit het geval?

Het einde van het jaar nadert en u bent in een vrijgevige bui. Stel, u wilt uw kind of uw ouders nog voor de kerst verrassen met een mooi bedrag om bijvoorbeeld lekker op vakantie te kunnen.
Hoe pakt u dit fiscaal het beste aan?

Schenking aan ouders kinderen Administratiekantoor Heling

Schenking aan ouders
Vrijstelling.
Schenkt u aan uw ouder, dan geldt hiervoor een vrijstelling van ‘slechts’ € 2.129,- (2017). Hierbij moet u nog wel rekening houden met een aantal aspecten.

Als u voor uw bedrijf thuis over een werkkamer beschikt, zijn de kosten lang niet altijd aftrekbaar. Zeker niet als u inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking geniet. Wat besliste de rechter hier onlangs over?

Als u uw woning meer dan 10% zakelijk gebruikt, kunt u deze als ondernemingsvermogen aanmerken. Zo niet, dan zijn de kosten van een werkruimte thuis alleen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Welke eisen gelden er?

In of vanuit de werkkamer verdienen
De werkruimte moet ‘zelfstandig’ zijn, dat wil zeggen dat u de ruimte ook aan een derde zou kunnen verhuren. Eigen sanitair en een eigen ingang is hiervoor een vereiste.
In of vanuit werkruimte?
Beschikt u behalve thuis ook elders nog over een werkruimte, dan moet u minstens 70% van uw inkomen in de werkruimte thuis verdienen. Heeft u alleen thuis een werkruimte, dan moet u minstens 30% van uw inkomen in de werkruimte thuis verdienen en minstens 70% van uw inkomen in of vanuitde werkruimte thuis. Voldoet u niet aan deze criteria, dan kunt u aftrek van kosten voor deze werkruimte vergeten.

Ze zijn de nachtmerrie voor menig ondernemer: klanten die een betalingstermijn hanteren van 60 dagen of langer. Wat is er nu veranderd per 1 juli 2017?

Niet te betalen ...
Klanten die een lange betaaltermijn hanteren zijn funest voor uw liquiditeit. In 2013 zijn er al wettelijke regels gekomen met betrekking tot betalingstermijnen. Vanaf 1 juli 2017 kunt u trage betalers echter nog eenvoudiger aanpakken, met de wet aan uw zijde.

Wat verandert er?
Vanaf 2013 geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen. U mocht daarvan afwijken indien dit voor beide partijen aanvaardbaar was. Echter, vanaf 1 juli 2017 is het voor grote bedrijven verboden om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen te hanteren. Staat in contracten of algemene voorwaarden toch een betalingstermijn van meer dan 60 dagen, dan is deze bepaling niet geldig. De standaardbetalingstermijn van 30 dagen gaat dan gelden. Grote bedrijven zijn bedrijven die een uitgebreide jaarrekening moeten deponeren.

Indien u als ondernemer beschikt over een zelfstandige werkruimte in uw woning, dan zijn de kosten aftrekbaar. Een van de voorwaarden is dat u minimaal 70% van uw totale inkomen in of vanuit deze werkruimte verwerft. Hoe zit dat?

Octrooigemachtigde.
Het belang van dit 70%-criterium kwam onlangs aan de orde in een rechtszaak voor het Gerechtshof Den Haag, 02.05.2017 (GHDHA:2017:1184) . In deze zaak ging het om een ondernemer die als octrooigemachtigde actief is. Dit doet hij vanuit een werkruimte in zijn eigen woning.

Zelfstandige werkruimte.
De kosten van deze werkruimte heeft hij in mindering gebracht op zijn winst. Er is in dit geval sprake van een zelfstandige werkruimte. Dit is een werkruimte die allereerst beschikt over een eigen opgang. Daarnaast zijn er een toilet en watervoorziening waardoor deze werkruimte in theorie ook aan derden zou kunnen worden verhuurd.

administratiekantoor heling zelfstandige werkruimte

Extra voorwaarden
De wet staat inderdaad toe dat de kosten van een werkruimte in de eigen woning fiscaal aftrekbaar zijn indien er sprake is van een zelfstandige werkruimte. Dit is echter niet de enige eis waaraan moet worden voldaan.

De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2017 zijn alweer verstuurd. Als u deze aanslag in een keer betaalt, kunt u gebruikmaken van de betalingskorting. U staat nu voor de vraag: wel of niet doen? Wat is wijsheid?

Belasting betalen is nooit leuk.
Als de Belastingdienst u dan ook nog eens belasting- of invorderingsrente in rekening brengt, wordt dat nog erger. Zeker omdat de belastingrente voor aanslagen inkomstenbelasting 4% bedraagt. En dat terwijl u momenteel blij mag zijn als u bij de bank een rentevergoeding van 0,5% krijgt!
Let op. Als de Belastingdienst rente vergoedt, doet zij dat ook tegen een rente van 4%. Dat is dan weer leuk. Echter, een aantal jaren geleden is het aantal situaties waarin de Belastingdienst nog rente vergoedt, sterk beperkt. In de praktijk komt dit dan ook nog maar weinig voor.

Betalingskorting op voorlopige aanslag
Inkomstenbelasting 2017.
Een mogelijkheid die is blijven bestaan, is om gebruik te maken van de betalingskorting. Deze korting krijgt u als u een aanslag ontvangt die u in termijnen mag betalen, maar die u ineens en voor de eerste vervaldag betaalt. Dit speelt op dit moment bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2017.

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

  • Molenakkers 23
    9411 NR
    Beilen

  • 0593 52 60 34
    06 41 78 41 09

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.