Als ondernemer koopt u regelmatig goederen en/of diensten in van andere ondernemers. In beginsel brengen zij aan u btw in rekening die u vervolgens aan hen betaalt. Waarom ligt btw-aftrek niet altijd voor de hand? Wat speelt er?

Aftrek inkoop-btw. Uw leverancier reikt aan u een factuur met btw uit voor aan u verrichte prestaties. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u deze btw aftrekken. Voorwaarden zijn:

 • u beschikt over een factuur van uw leverancier die aan de factuurvereisten voldoet;
 • u gaat de gekochte goederen/diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties;
 • u heeft de goederen/diensten écht ontvangen.


Juiste factuur
Factuurvereisten. U moet van uw leverancier een factuur ontvangen die voldoet aan de wettelijke factuurvereisten. Hiertoe is uw leverancier wettelijk verplicht. Let op. U moet dus als ondernemer kritisch uw inkoopfacturen controleren. Zo moet ondermeer het btw-bedrag en het btw-percentage apart staan vermeld op de factuur.

Recent Besluit. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat onder strikte voorwaarden ook de btw in aftrek mag worden gebracht als de factuur lichte gebreken bevat (06.12.2014, nr. BLKB 2014-704M) .

Zorgvuldigheid van u vereist!
Btw-belaste prestaties. U moet de gekochte goederen en diensten gebruiken voor uw btw-belaste prestaties. Als de goederen en diensten worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties of niet-economische activiteiten, is de btw in beginsel niet aftrekbaar.

Daadwerkelijk ontvangen. De door u aangekochte goederen en/of diensten moet u ook echt hebben ontvangen. Heeft u een goed of dienst niet ontvangen, maar ontvangt u wel een factuur met btw, dan is deze btw voor u niet aftrekbaar. Er is aan u immers geen prestatie verricht.

Fraude. Indien aan alle voorwaarden is voldaan om de btw in aftrek te kunnen brengen, maar er sprake is van fraude en u als afnemer wist daarvan of had dat moeten weten, dan is de aftrek van voorbelasting toch niet toegestaan.

Aankoop als ondernemer
Verder is het van belang dat u de goederen/diensten als ondernemer aanschaft. Koopt u de goederen/diensten aan als particulier en dus niet voor uw bedrijf, dan is de btw niet aftrekbaar.

Uitzonderingen. Wettelijk zijn er een aantal uitzonderingen vastgelegd waarvoor u geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Zo heeft u geen recht op btw-aftrek voor eten en drinken dat u ter plaatse, in een horecazaak, nuttigt.

Let op. Dit geldt eveneens als u bijvoorbeeld klanten of sponsors mee uit eten neemt. Deze btw mag u dus niet in aftrek brengen, ondanks dat het een zakelijk etentje is.

Consumptief. Daarnaast kent de btw-wetgeving een uitzondering voor goederen en diensten die een consumptief karakter hebben. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de btw op giften, relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel. Als de uitgaven hiervoor per jaar meer bedragen dan € 227,- exclusief btw per persoon, mag u de btw niet in aftrek brengen.

Ontvangt u een inkoopfactuur met btw, bekijk dan of de factuur voldoet aan de factuurvereisten, u de
goederen en/of diensten daadwerkelijk heeft ontvangen en u de gekochte prestaties gaat gebruiken
voor btw-belaste prestaties. Pas dan heeft u in beginsel recht op aftrek van voorbelasting.

Bron: Tips en Advies

Als u een nieuwe iPhone of vergelijkbaar speeltje aanschaft, gebruikt u dat ongetwijfeld zowel zakelijk als privé. Hoe zit het dan met de kosten en die van het bijbehorende abonnement? Waar moet u extra op letten?

Gemengd gebruik genoemd.
Bij het gebruik van iPhones, smartphones, tablets, laptops/pc’s, etc., komt enkel zakelijk of alleen privégebruik nauwelijks meer voor. En dus rijst de vraag hoe u de ‘gemengde’ (privé- en zakelijke) kosten fiscaal netjes dient toe te rekenen.

Zakelijk vanaf 10% zakelijk gebruik
Op de zaak zetten.
U mag uw aanschaf als bedrijfsmiddel aanmerken, dus de factuur op het bedrijf zetten en de kosten in aftrek op de winst brengen. Dit kan al bij een zakelijk gebruik vanaf 10%. Dit is fiscaal voordeliger dan de aanschaf privé houden. Er zijn geen wettelijke regels die bepalen hoe u het zakelijk deel moet berekenen.

Verdeling reëel inschatten.
Dit betekent dat u een redelijke schatting moet maken van het privé- en zakelijk gebruik. Dat geldt ook voor de abonnementskosten. Het zakelijk gebruik van de telefoon zal meestal nog wel te traceren zijn op basis van de gekozen nummers, maar voor het gebruik van internet is dit nauwelijks te doen. Van belang is dat uw schatting redelijk is. Let op. Tientallen apps met games duiden er nu eenmaal op dat u uw stukje techniek zeker ook privé gebruikt en een schatting van 5% is dan niet erg aannemelijk. Of het werkelijke gebruik echter 40% of 50% is, zal meestal een vraag blijven.

Afschrijven?
Kost uw technisch hoogstandje € 450,- of meer, dan zult u erop moeten afschrijven. In beginsel is dit beperkt tot 20% van de aanschafprijs min de restwaarde. Kunt u echter aannemelijk maken dat de bedrijfswaarde lager is, dan mag u hiervan uitgaan. De bedrijfswaarde is de waarde van uw iPhone voor uw bedrijf. U kunt in principe ook de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen claimen (maximaal 28%), maar dan moet uw aanschaf € 450,- of meer kosten én u moet in het jaar in totaal voor meer dan € 2.300,- investeren. Starters: willekeurig afschrijven?

Starters kunnen willekeurig afschrijven, dus sneller of langzamer dan normaal. U bent starter als u recht heeft op de zelfstandigenaftrek, u in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij u in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek is toegepast. Investeringen in het jaar voorafgaand aan uw start worden toegerekend aan het eerste jaar, als u toen nog geen recht had op zelfstandigenaftrek.

En de btw?
Ook de btw is alleen aftrekbaar voor het zakelijk gebruik. Voor goederen waarop u niet afschrijft, dient u bij aankoop te schatten wat het privégebruik zal zijn. Dit deel van de btw mag u niet aftrekken. Eventueel kunt u aan het einde van het jaar een correctie toepassen als uw schatting niet helemaal klopt.

Afgeschreven?
Op goederen waarover u afschrijft, mag u de btw in eerste instantie geheel aftrekken. Vervolgens moet u vijf jaar lang aan het einde van het jaar een correctie aanbrengen voor het privégebruik. Gebruikt u bijvoorbeeld een pc voor de helft privé, dan moet u vijf jaar lang de helft van de btw terugbetalen over de kosten die aan dat jaar kunnen worden toegerekend. Verandert het privégebruik in de loop der jaren, dan verandert dus ook het btw-deel dat u moet terugbetalen.

Merk goederen die u zakelijk (minimaal 10%) en privé gebruikt aan als ondernemingsvermogen. De kosten en btw zijn dan aftrekbaar. Schat het privégebruik vervolgens zo goed mogelijk in, dat deel is niet aftrekbaar.

 

Bron: Tips en Advies

Manusje-van-alles. De belanghebbende (Joop) werkte voor drie bedrijven. Bij bedrijf A hielp hij met het repareren van riolen. Bij bedrijf B hielp hij met laden en lossen van goederen, reed hij op een shovel en voerde hij reparaties uit aan vrachtwagens. Bij bedrijf C werkte hij als monteur aan vrachtwagens en bracht hij deze naar keuringsstations. Er werd gewerkt op projectbasis voor de duur van twee tot vijf dagen.


Loondienst! De belastinginspecteur en ook de belastingrechter vinden dat er géén sprake is van ondernemerschap. Dit ondanks het feit dat Joop zelf kon beslissen of hij een opdracht accepteerde of niet. In de procedure stelt de belastingrechter vast dat er toch sprake is van een ‘dienstbetrekking’, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12.12.2014 (RBZWB:2014:7844) .

Dit baseert de rechter vooral op de volgende omstandigheden:

 • Als Joop een opdracht aanvaard heeft, kan hij zich niet door een ander laten vervangen
 • Joop moet de aanwijzingen van de bedrijven (A, B en C) opvolgen
 • Joop moet werken op de tijdstippen die de opdrachtgever vaststelt en op dezelfde wijze als de andere werknemers.

Er moet wel verschil zijn tussen de manier van werken van iemand met een VAR-wuo en die van het eigen personeel van een opdrachtgever.

 

Bron: Tips en Advies

Administratiekantoor Heling in het kort

Vele jaren ervaring in de administratieve branche bij bedrijven en particulieren zorgen voor een duidelijke maar vooral persoonlijke manier van administratie verwerken.
Eenvoudig en doeltreffend. Kantoor aan huis en dus lage overheadkosten zorgen voor vriendelijke prijzen.

Contact

 • Molenakkers 23
  9411 NR
  Beilen

 • 0593 52 60 34
  06 41 78 41 09

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.